av: 
Ingunn Elisabet Bjørnstad

Olga Araújo er styremedlem i Nomadesc (Asociación para la Investigación y Acción Social), en organisasjon fra Colombia som arbeider tett knyttet til en rekke grasrotsorganisasjoner for urfolk, afrocolombianere, bønder, og kvinner. Nomadesc gjennomfører også studier av forholdet mellom nasjonale/internasjonale selskaper og respekten for menneskerettighetene. Andre stikkord er fredsbygging, sivilsamfunnsdeltakelse og utdannelse tilpasset lokalsamfunnene.

På grunn av sitt arbeid har organisasjonen mottatt en rekke trusler gjennom flere år. Berenice Celeyta, én av grunnleggerne, var offer for "Operación Dragón", en militær plan med mål om å overvåke og eliminere fagforeningsmedlemmer, politiske ledere og menneskerettighetsforkjempere i Valle del Cauca mellom 2004 og 2006. 


På dette åpne møtet får du mulighet til å få førstehånds oppdateringer på den alvorlige situasjonen til menneskerettighetsforkjempere og sosiale ledere i Colombia, som følge av arbeidet med å implementere fredsavtalen fra 2016.

Velkommen til Socentral på Sentralen, 5. etg. Øvre Slottsgate 3, Oslo, torsdag 21. november, kl. 18:00 - 20:00.

Påmelding via facebook

Arrangører:
PBI Norge - Peace Brigades International Norge
SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond.