av: 
Christian A Clemetsen

«Vi tror at kun de som selv har opplevd å ha det vondt er de som best kan snakke om egen smerte, men Nomadesc kan legge til rette for at disse stemmene blir hørt», sier Olga Araújo Cassanova, styremedlem i Nomadesc. Olga var på besøk i Norge i november, hvor hun var i møte med Utenriksdepartementet, Norad og Samisk Hus, og deltok på det årlige seminaret «Sammen for Fred i Colombia».

Peace Brigades International har ledsaget lederen for Nomadesc, Berenice Celeyta, siden 1999, og hele organisasjonen siden 2011. Olga Araújo har selv jobbet i organisasjonen i 15 år og husker tilbake da hun som student i pedagogikk og menneskerettigheter begynte å jobbe i organisasjonens arbeidsgruppe. «Siden jeg var liten har jeg vært opptatt av urettferdighet, og det at noen har mer og andre har mindre, derfor har det føltes veldig bra å jobbe med Nomadesc», sier hun. 

 

Velger PBI som strategi for egen beskyttelse 

Olga lærte mer om PBIs rolle og arbeid med beskyttende ledsagelse da hun begynte i Nomadesc, og fikk vite hvorfor Berenice Celeyta og de andre i organisasjonen hadde valgt PBI til fordel for den beskyttelsen staten kunne gi dem. Dette hadde sammenheng med en etterretningsplan fra 2004-2006 kalt «Operación Dragón» hvor medlemmer av det colombianske militæret drev skjult overvåkning av menneskerettighetsforkjempere, fagforeningsledere og politiske ledere med mål om å drepe dem. Olga forteller at «Operación Dragón» gjør det mulig å forstå hvordan den colombianske staten ser på menneskerettighetsforkjemperne -  I stedet for å anse dem som bidragsytere til freden og demokratiet, blir de sett på som en fiende.  

«Ledsagelsen til PBI har gjort det mulig for oss å føle oss tryggere i arbeidet vårt, som en strategi for å beskytte oss selv, og gjort det mulig å høyne den politiske kostnaden særlig i den perioden med drap på menneskerettighetsforkjempere som vi har sett den siste tiden», sier Olga.

 

Utdanning og forskning er grunnpilarene i arbeidet 

Grunnpilarene for menneskerettighetsarbeidet til Nomadesc er utdanning og forskning. Først begynte det med workshops og universitetskurs, senere utviklet det seg til det som i dag er Universidad Intercultural de los Pueblos, eller Det mellomkulturelle folkeuniversitetet. Olga Araújo forteller at utviklingen av universitet hele tiden foregår i samarbeid med lokalsamfunnene blant urfolk, afrocolombianere og bønder, men også studenter og fagforeningsorganisasjoner. Nomadesc sin rolle er å koordinere prosessene og legge til rette for at lokalsamfunnene blir sterkere mot truslene rettet mot dem.  

Studieprogrammene på dette Folkeuniversitetet skal gi studentene økt forståelse for hvordan den økonomiske modellen i Colombia påvirker lokalsamfunnenes egne liv og fremtidsplaner. Samtidig får de verktøy til å styrke sine fremtidsplaner og reflektere over egne praksiser som for eksempel hvordan patriarkalske tradisjoner påvirker likestillingen mellom menn og kvinner. 

Studieprogrammene legger også vekt på å anerkjenne lokalsamfunnenes egen kunnskap som likestilt med akademia, og å gi studentene verktøy til å selv bli i stand til å fortelle de historiske hendelsene om eget samfunn. 

 

Nomadesc bygger ledere for fremtiden 

Idag er mange av de som tok universitetskurset (diplomado) selv ledere og representanter for egne lokalsamfunn og organisasjoner. Olga nevner blant annet Victor Vidal (som ble valgt til ordfører i Buenaventura i år) og Francia Márquez (som mottok miljøprisen Goldman Environmental Prize i 2018).

 

(Artikkel og intervju med Olga Araújo den 22.11.19 av Christian A. Clementsen).