av: 
Elise Øksendal og Sunniva Johansen

Nye frivillige i PBI Norge

Det siste året har PBI Norge fått flere nye frivillige, og vi samlet oss en lørdag på Sentralen i Oslo for å bli bedre kjent med hverandre, organisasjonen, og styret. En frivillig deltok også på Skype fra Tromsø! Dagens mål var å lære mer om PBIs støttenettverk, situasjonen i Colombia og organisasjonens prinsipper og mandat. 

Flesteparten av sentralstyrets medlemmer har tidligere vært ledsagere i Colombia og i midten av november reiser Hannah og Elise ut som de neste nordmennene i felt. Beskyttende ledsagelse er kjernen i PBIs arbeid. PBIs tilstedeværelse og moralske støtte har gjort det mulig for menneskerettighetsforkjempere og lokalsamfunn i områder med konflikt å fortsette sitt arbeid til tross for trusler.

- Idag har jeg lært veldig mye om måten PBI jobber på i felt. Det var veldig spennende å høre på Guro, Christian, Katrine og Nina fortelle om deres erfaringer som ledsagere, forteller Hannah. Elise er også enig, og føler seg enda mer klar for å reise nå. – Jeg blir inspirert av alt de forteller! PBIs ledsagelse er kjempeviktig, noe jeg virkelig forstår når jeg hører om hva PBI har vært med på i Colombia.

Shawn og Sunniva er frivillige i Norge, og har engasjert seg i forskjellige deler av frivilligarbeidet, som å lage sammendrag av oppdateringer fra prosjektland, redigere videoer og oversette tekster. Shawn trekker frem det å få innblikk i interne prosesser og måten PBI jobber på, som høydepunkt fra dagen. “Det var spennende å høre fra tidligere ledsagere, det var veldig engasjerende å høre på!”

Den aller nyeste av de frivillige i PBI er Samuel. Han var med for første gang i dag: “Jeg kom for å bli kjent med organisasjonen, møte folk som er engasjert og for å støtte en bra sak. Av landene som PBI jobber i, er jeg vel kanskje mest interessert i Guatemala, Colombia og Indonesia. Indonesia har interessert meg lenge, fordi jeg er fra Nederland og de to landene har hatt en viktig forbindelse. Guatemala har jeg lest mye om. Landet har en historie med mange drap på grunn av ideologi. Når det gjelder Colombia, så har jeg mange venner som er fra Colombia. De har også introdusert meg for arepas!»

Når vi spør Samuel om hva han har lært i dag, sier han: «Jeg har lært mye nytt idag! Det jeg ikke hadde lest så mye om på nettsidene til PBI var for eksempel om prinsippet til PBI om upartiskhet. At man må holde seg strengt til diskurser og samlet som organisasjon og må snakke med en stemme.”

Vil du vite mer om organisasjonen er det bare å skrive til oss på kontakt@pbi.no.