• 30 september 2017
  Det internasjonale samfunnet gjøres oppmerksom på sikkerhetssituasjonen til menneskerettighetsforkjemperne Hedme Castro, Tommy Morales, Carlos del Cid, and Ariel Diaz. De fire observerte fjerningen av demonstrerende studenter ved det Nasjonale Autonome Universitet i Honduras(UNAH), 8 september 2017, og ble da utsatt for trusler, maktbruk og straffeforfølgning. Bakgrunnen for krisen ved universitetet:
 • 30 september 2017
  PBI trenger ledsagere i Mexico. Som ledsager jobber man med å beskytte menneskerettighetsforkjempere som er truet på grunn av sitt arbeid gjennom tilstedeværelse, ledsagelse og observasjon, lobbyisme, undersøkelser, informasjonsarbeid og moralsk støtte. Søknadsfrist 19. november Søk her
 • 13 september 2017
  PBI Colombias eget kommunikasjonsteam arbeider med å øke bevisstheten rundt de stadige angrepene på menneskerettighetsforkjemperne i Colombia. På PBI Colombias egen Youtube-kanal kan du følge med på arbeidet og se oppdaterte videoer fra organisasjonene og personene vi ledsager i felt. Gå direkte til Youtube-kanalen ved å klikke på "colombiapbi". 
 • 13 september 2017
 • 5 september 2017
  PBI er stolte av å kunngjøre at fire ledsagede organisasjoner er blitt kåret som finalister til Den nasjonale menneskerettighetsprisen 2017. Prisen deles ut av Diakonia, en svensk bistandsorganisasjon med samarbeidspartnere i flere land. Prisen er en anerkjennelse for det viktige arbeidet menneskerettighetsforkjemperne gjør til tross for risikoen de utsettes for. 
 • 2 september 2017
  BLI MED I PBI NORGE OG ENGASJER DEG I ARBEIDET FOR MENNESKERETTIGHETSFORKJEMPERE.  Har du lyst til å bidra med din kompetanse og engasjement? Vi søker frivillige med engasjement for fred, solidaritet og menneskerettigheter. På arbeidsmøtet skal vi snakke om vårt arbeid, planer fremover og hvordan man kan bidra til vårt arbeid.  PBI NORGE TRENGER DEG SOM HAR LYST TIL Å:  Skrive artikler og innlegg, jobbe med fundraising, organisere arrangementer, drive med politisk påvirkning, jobbe med temaer som beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere, næringsliv og
 • 31 august 2017
  I juli 2017 markeres den første milepælen for samarbeidet mellom PBI Kenya og lokalsamfunnsgruppen Atiriri Bururi ma Chuka ("Bevarerne av chukaenes land"). For et år siden bisto PBI med sin første beskyttende ledsagelse av medlemmer av denne miljøgruppen fra Mount Kenya-regionen til en høring i retten. I flere tiår har de kjempet for å vinne tilbake tilgangen til sitt tradisjonelle landområde og forsøkt å sette en stopper for illegal tømmerhogst. På bildet som følger er en av lederne i gruppen der han gir en oppdatering til medlemmene om rettsakene.
 • 10 august 2017
  PBI Colombia utgir egne rapporter om situasjonen til menneskerettighetsforkjemperne vi ledsager der. Her kan du lese et sammendrag fra rapporten fra perioden april til juni. Du kan lese hele rapporten på PBI Colombia egen nettside. Colombia: Den væpnede konflikten er i endring
 • 27 juni 2017
  Colombia: 20.
 • 26 juni 2017
  PBI trenger ledsagere i Kenya og Guatemala. Som ledsager jobber man med å beskytte menneskerettighetsforkjempere som er truet på grunn av sitt arbeid gjennom tilstedeværelse, ledsagelse og observasjon, lobbyisme, undersøkelser, informasjonsarbeid og moralsk støtte. Søknadsfrist for PBI Kenya 30. juni Les mer

Sider